Welkom

HARENHEIDESCHOOL

 S T A D  B R U S S E L

Verdunstraat 381

1130 Brussel (Haren)

Welkom op de website van de Harenheideschool, een Nederlandstalige school van de Stad Brussel !

...EEN STRALENDE SCHOOL...

Op deze site willen we ouders van schoolgaande leerlingen op de hoogte houden van het reilen en zeilen van hun kinderen op school. Je vindt hier foto's, verslagjes, informatie, een kalender, ... terug.

Op woensdag 24 juni 2020 van 8u15 tot 12u00 mogen alle ouders van onze niet aanwezige kinderen de schoolfoto's en werkjes komen ophalen.


Betreft: Organisatie van de vrije inschrijvingen

 

De minister van Onderwijs besliste om alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is op te schorten tot en met 31 augustus.

Hierdoor is het onmogelijk om de ouders op 25 juni 2020 om 9u,

bij de start van de vrije inschrijvingen, voor de schoolpoort te laten verzamelen en vervolgens in te schrijven.


Chronologie (wie zich het eerst aanbiedt) speelt echter de belangrijkste rol tijdens de vrije inschrijvingen. De stuurgroep van het LOP besliste daarom om de vrije inschrijvingen te organiseren via e-mail.

 

Hieronder wordt de procedure beschreven:

 

 • De ouder bezorgt volgende gegevens aan de school: voornaam, naam en geboortedatum van het kind, inschrijving voor geboortejaar/leerjaar, contactgegevens van de ouders.
 • We vragen aan de intermediaire partners om kwetsbare ouders te helpen bij het versturen van de mail naar de school.
 • De vrije inschrijvingen starten om 9u. Het tijdstip waarop de mail binnenkomt in de mailbox van de school wordt geregistreerd.

 

  • Als de school geen plaats heeft:
  • De school zet de leerling onderaan op de wachtlijst (onder alle aangemelde leerlingen die op de wachtlijst staan).
  • De school bezorgt de ouder binnen de 4 kalenderdagen een melding van niet gerealiseerde inschrijving met daarop het volgnummer op de wachtlijst van de school (weigeringsdocument).
  • De school bezorgt een kopie van het weigeringsdocument aan het LOP

 

  • Als de school wel plaats heeft:
  • De school bezorgt de ouder via mail of post de leerlingenfiche en pedagogisch project/schoolreglement ter ondertekening.
  • De ouder bezorgt het ondertekende document terug aan de school.
  • De school bevestigt de inschrijving van het kind aan de ouder.
  • Voor een beperkte groep ouders waarvoor het digitaal afhandelen van de inschrijving niet mogelijk is, kan de inschrijving op de school zelf afgehandeld worden (op afspraak).

Het CLB bereikbaar via de CLB chat.

 

Het CLB blijft bereikbaar, ook via de CLBch@t, het anonieme chatonthaal van de CLB-sector. Ouders of leerlingen kunnen hier chatten met een CLB medewerker. 

 

U kan hier terecht met al uw vragen.

 

Leerlingen en ouders kunnen op clbchat.be terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 17-21u en op woensdag van 14-21u.

 

Het CLB verbonden aan uw school : CLB N-Brussel, www.clbnbrussel.be, bereikbaar via mail ( clbvgc@clbvgc.be) of telefoon  02 482 05 72 


HARENHEIDE - Basisschool

Verdunstraat 381

1130 Brussel

Tel. : 02/247 03 00

Fax : 02/247 03 08Website : www.harenheideschool.be

Joelle.Verhulst@brucity.education

Nick.DeRidder@brucity.education