Welkom

HARENHEIDESCHOOL

 S T A D  B R U S S E L

Verdunstraat 381

1130 Brussel (Haren)

Welkom op de website van de Harenheideschool, een Nederlandstalige school van de Stad Brussel !

...EEN STRALENDE SCHOOL...

Op deze site willen we ouders van schoolgaande leerlingen op de hoogte houden van het reilen en zeilen van hun kinderen op school. Je vindt hier foto's, verslagjes, informatie, een kalender, ... terug.

Beste ouders,


Op woensdag 15 januari 2020 tijdens de pedagogische studiedag is er geen opvang.

De opvang voor al de basisscholen van onze scholengemeenschap gaat die dag door in:


Kakelbontschool Reper-Vrevenstraat 100 - 1020 Laken Telefoon: 02/ 474 11 40


Met viendelijke groet,


De directie.

HARENHEIDE - Basisschool

Verdunstraat 381

1130 Brussel

Tel. : 02/247 03 00

Fax : 02/247 03 08


E-mail:Joelle.verhulst@brucity.education

Website : www.harenheideschool.be