Welkom

Welkom op de website van de Harenheideschool, een Nederlandstalige school van de Stad Brussel !

...EEN STRALENDE SCHOOL...

Op deze site willen we ouders van schoolgaande leerlingen op de hoogte houden van het reilen en zeilen van hun kinderen op school. Je vindt hier foto's, verslagjes, informatie, een kalender, ... terug.

HARENHEIDESCHOOL -  S T A D  B R U S S E L 

 V e r d u n s t r a a t  3 8 1   -  1 1 3 0  Brussel (Haren)

 

Kerstvakantie

 

Van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.

Er is geen opvang op school.

De school is dicht !

 

Speelplein Beersel voorziet wel opvang :

 

Telefonisch inschrijven kan ook op nr 0486 672 612