Inschrijven

HARENHEIDESCHOOL -  S T A D  B R U S S E L 

 V e r d u n s t r a a t  3 8 1   -  1 1 3 0  Brussel (Haren)

Inschrijven op onze school.  

Om je kind in te schrijven op een Brusselse school, moet er een centrale procedure doorlopen worden.

Meer info via de school (zie contact) of via de website van het LOP Brussel:

http://www.inschrijveninbrussel.be/