Onze school

HARENHEIDESCHOOL -  S T A D  B R U S S E L 

 V e r d u n s t r a a t  3 8 1   -  1 1 3 0  Brussel (Haren)

Inschrijven op onze school.

Om je kind in te schrijven op een Brusselse school, moet er een centrale procedure doorlopen worden.

Meer info via de school (zie contact) of via de website van het LOP Brussel:

http://www.inschrijveninbrussel.be/

Het schoolbestuur:

Directeur:

                                    

VERHULST Joëlle

Kleuterschool:

0 KK     COZZI Fabienne

 

1 KK     DE WILDE Caroline

 

2 KK     VRIJSEN Annelies

 

3 KK     VAN STEERTEGEM Wendy

 

Lagere school:

1 LJ      NUYTS Charlotte

2 LJ      GELISSEN Marijke

3 LJ      VERWICHTE Tine

4 LJ      VANGENECHTEN Babette

5 LJ      VAN AUDENHOVE Jo

6 LJ      FERETTE Anne-Catherine

Hulpopvoeders:

 

BOUCHER Nathalie

 

DECLEVE Stephanie

 

MERTENS Hilde

 

BOUANOUNNON Rizlaine

 

Secretarissen:

 

DE RIDDER Nick

 

ÖZKEZER Özlem

Mevr Sandra De Nies : Pedagogisch Inspecteur Generaal 

van  het Nederlandstalig Onderwijs van de Stad Brussel. 

Anspachlaan 6 - 1000 Brusssel 

Zorgteam (SES):

 

VERCAUTEREN Katia

 

RONSE Diane

 

DE KOCK Lien

 

STERCKX Bram

 

VAN EDOM Arlette

 

DE MUYNCK Waltraud

 

VERBRUGGEN Jolien

Lichamelijke Opvoeding

 

STERCKX Bram

Zorgcoördinator:

 

VANHAMME Lana

Onderhoudspersoneel:

 

CATINO Nicoletta

 

DE PESSEMIER Rita

 

NASO Monica

 

STROOBANTS Jaqueline

 

STROOBANTS Sofie

 

Conciërge:

                                    

VEREECKEN Ann