Onze klassen & Schoolteam

Onthaalklas - Juf Fabienne

Eerste kleuterklas - Juf Lien

Tweede kleuterklas - Juf Annelies

Derde kleuterklas - Juf Wendy

Eerste leerjaar - Juf Annelies

Tweede leerjaar - Juf Marijke

Derde leerjaar - Juf Astrid / Juf Tine

Vierde leerjaar - Juf Babette

Vijfde leerjaar - Juf Jo

Zesde leerjaar - Juf Anne-Cathérine

Zorgteam Harenheideschool

Het schoolbestuur :


Mevr Sandra De Nies : Pedagogisch Inspecteur Generaal 

van  het Nederlandstalig Onderwijs van de Stad Brussel. 

                                     

                                       Anspachlaan 6 - 1000 Brusssel

Het schoolbestuur :

                                    

VERHULST Joëlle

Kleuterschool:


0 KK     COZZI Fabienne

 

1 KK     DE KOCK Lien

 

2 KK     VRIJSEN Annelies

 

3 KK     VAN STEERTEGEM Wendy

Lagere school :


HL1     Coorevits Annelies


HL2     GELISSEN Marijke


HL3     VERWICHTE Tine


HL4     VANGENECHTEN Babette


HL5     Van AUDENOVE Jo


HL6     FERETTE Anne-Catherine

Zorgcoördinator :


VANHAMME Lana

Zorgteam (SES) :


DE DEYN Astrid


DE MUYNCK Waltraud


LEGRAND Enja


NUYTS Charlotte


RONSE Diane


STERCKX Bram


VAN EDOM Arlette


VERCAUTEREN Katia


ICT-Coördinators :


HERMANS Hans


VAN DER BORGHT Ann

Lichamelijke opvoeding :


NUYTS Charlotte


STERCKX Bram

Conciërge :

                                    

VANDERSCHELDE Cindy

Onderhoudspersoneel :


CATINO Nicoletta

 

NASO Monica

 

STROOBANTS Jaqueline

 

STROOBANTS Sofie

Hulpopvoeders :


BEETS Sven


BOUCHER Nathalie


DECLEVE Stephanie


FERNANDEZ Lourdes


MERTENS Hilde

Secretariaat :


CLOETENS Lien

 

DE RIDDER Nick