...EEN STRALENDE SCHOOL...

Organisatie van de vrije inschrijvingen

 

VRIJE INSCHRIJVINGEN VANAF 3 JUNI

 

 

 

Wilt u uw kind op de wachtlijst van onze school plaatsen?

Op 3 juni om 9 uur starten de vrije inschrijvingen.

 

Omwille van de Corona-maatregelen zijn inschrijvingen op de school

niet mogelijk. Inschrijven gebeurt daarom op afstand, via e-mail.

 

Hoe kan u inschrijven?

 

Controleer het aantal vrije plaatsen

(op inschrijveninbrussel.be - beschikbaar vanaf 28 mei).

Stuur een e-mail naar de school vanaf 3 juni 2021 - 9 uur.

 

Vermeld in de e-mail:

 

Voornaam en naam van het kind

Geboortedatum van het kind

Geboortejaar/leerjaar waarvoor u uw kind wil inschrijven

Contactgegevens van de ouder(s): telefoonnummer, e-mailadres, correspondentieadres

 

Opgelet! De inschrijvingen tijdens deze vrije inschrijvingsperiode gebeuren chronologisch. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.

  

De inschrijvingen starten pas om 9 uur. Mails die vóór 3 juni om 9 uur binnenkomen in de mailbox van de school zijn niet geldig!


 

INSCRIPTION LIBRES À PARTIR DU 3 JUIN

 


Vous souhaitez inscrire votre enfant sur la liste d'attente de notre école ? Les inscriptions libres commence le 3 juin à 9h.

 

En raison des mesures Corona, l'inscription à l'école n'est pas possible.

L'inscription se fait donc à distance, par e-mail.

 

Comment pouvez-vous vous inscrire?

 

Vérifiez le nombre de places libres (sur inschrijveninbrussel.be - disponible à partir du 28 mai). Envoyez un e-mail à l'école

du 3 juin 2021 à 9h.

 

Inclure dans l'e-mail :

 

Prénom et nom de l'enfant

Date de naissance de l'enfant

Année de naissance / année scolaire pour laquelle vous souhaitez inscrire votre enfant

Coordonnées du ou des parent(s) : numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse de correspondance

 

Attention! Les inscriptions durant cette période d'inscription se font par ordre chronologique. L'école vous contactera si une place se libère.

 

 

Les inscriptions ne commencent qu'à 9h. Les courriers qui arrivent dans la boîte aux lettres de l'école avant le 3 juin à 9h ne sont pas valables !

HARENHEIDE - Basisschool

Verdunstraat 381

1130 Brussel

Tel. : 02/247 03 00

Fax : 02/247 03 08


Email: 

Joelle.Verhulst@brucity.education (Directeur)


Beste ouder(s)

 

De voorinschrijvingen speelplein Beersel voor de Zomervakantie zijn gedaan.

U kan uw kind(eren) opnieuw inschrijven vanaf zaterdag 8 mei 2021

via de website https://tickets.vgc.be of via het telefoonnummer 02/563 05 33.


 

U kan kiezen uit volgende ophaalpunten : Kakelbont, Klavertje Vier, Harenheide, en Kleuterschool Koningin Astrid.

 

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met VGC : speelpleinen@vgc.be of 02 563 05 80 of met Amy De Nul:

Amy.DeNul@brucity.education of 0490 66 66 38 - 02/279 39 01