Onze school

HARENHEIDESCHOOL

S T A D  B R U S S E L

Verdunstraat 381

1130 Brussel (Haren)

Inschrijven op onze school.

Om je kind in te schrijven op een Brusselse school, moet er een centrale procedure doorlopen worden.

Meer info via de school (zie kadertje) of via de website van het LOP Brussel:

http://www.inschrijveninbrussel.be/

Het schoolbestuur:

Mevr Sandra De Nies : Pedagogisch Inspecteur Generaal 

van  het Nederlandstalig Onderwijs van de Stad Brussel. 

Anspachlaan 6 - 1000 Brusssel 

Directeur:

                                    

VERHULST Joëlle

Kleuterschool:

0 KK     COZZI Fabienne

 

1 KK     DE KOCK Lien

 

2 KK     HAESEVOETS Petra

 

3 KK     VAN STEERTEGEM Wendy

 

Lagere school:

1 LJ     COOREVITS Annelies

2 LJ      GELISSEN Marijke

3 LJ      VERWICHTE Tine

4 LJ      VANGENECHTEN Babette

5 LJ      VAN AUDENHOVE Jo

6 LJ      FERETTE Anne-Catherine

Zorgcoördinator:

 

VANHAMME Lana

ICT-coördinator:

 

HERMANS Hans

Zorgteam (SES):

 

VERCAUTEREN Katia

 

RONSE Diane

 

STERCKX Bram

 

VAN EDOM Arlette

 

DE MUYNCK Waltraud

 

VRIJSEN Annelies

 

 

Lichamelijke Opvoeding

 

STERCKX Bram

 

VAN DIJCK Dominik

Lerarenplatform

 

VAN DEN BROEK Sofie

Hulpopvoeders:

 

BOUCHER Nathalie

 

DECLEVE Stephanie

 

MERTENS Hilde

 

BEETS Sven

Conciërge:

                                    

VANDERSCHELDE Cindy

Onderhoudspersoneel:

 

CATINO Nicoletta

 

NASO Monica

 

STROOBANTS Jaqueline

 

STROOBANTS Sofie

 

Secretariaat:

 

CLOETENS Lien

 

DE RIDDER Nick