Onze school

HARENHEIDESCHOOL

 S T A D  B R U S S E L

Verdunstraat 381

1130 Brussel (Haren)

Inschrijven op onze school. 

Om je kind in te schrijven op een Brusselse school, moet er een centrale procedure doorlopen worden.

Meer info via de school (zie kadertje) of via de website van het LOP Brussel:

http://www.inschrijveninbrussel.be/

Het schoolbestuur:

Mevr Sandra De Nies : Pedagogisch Inspecteur Generaal 

van  het Nederlandstalig Onderwijs van de Stad Brussel. 

                                     

                                       Anspachlaan 6 - 1000 Brusssel 

Directeur:

                                    

VERHULST Joëlle

Kleuterschool:

0 KK     COZZI Fabienne


1 KK     DE KOCK Lien


2 KK     HAESEVOETS Petra


3 KK     VAN STEERTEGEM Wendy


Lagere school:

1 LJ     COOREVITS Annelies

2 LJ      GELISSEN Marijke

3 LJ      VERWICHTE Tine

4 LJ      VANGENECHTEN Babette

5 LJ      VAN AUDENHOVE Jo

6 LJ      FERETTE Anne-Catherine

Zorgcoördinator:


VANHAMME Lana

ICT-coördinator:


HERMANS Hans

Zorgteam (SES):


VERCAUTEREN Katia


RONSE Diane


STERCKX Bram


VAN EDOM Arlette


DE MUYNCK Waltraud


VRIJSEN Annelies Lichamelijke Opvoeding


STERCKX Bram

 LerarenplatformHulpopvoeders:


BOUCHER Nathalie


DECLEVE Stephanie


MERTENS Hilde


BEETS Sven

Conciërge:

                                    

VANDERSCHELDE Cindy

Onderhoudspersoneel:


CATINO Nicoletta


NASO Monica


STROOBANTS Jaqueline


STROOBANTS Sofie


Secretariaat:


CLOETENS Lien


DE RIDDER Nick